Voordelen

Het Nieuwe Draaien
  • bespaart kosten
  • is beter voor het milieu
  • werkt comfortabeler
Delen via

Acties & Resultaten

De partners van de Green deal Het Nieuwe Draaien streven door het reduceren van de uitstoot van CO2 en andere schadelijke emissies naar verlaging van de milieudruk en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Daarvoor werken ze samen ter bevordering van Het Nieuwe Draaien. Hierbij richten ze zich op de volgende onderwerpen:

  • Materieel & Brandstoffen
  • Training & Educatie
  • Beleid & Regelgeving
  • Meten & Monitoren
  • Communicatie

Resultaten

De aangesloten partners hebben zich gecommitteerd aan een actielijst gericht op CO2-reductie door mobiele werktuigen. Sinds de lancering van de Green Deal in mei 2016 zijn de partners aan de slag gegaan met de uitvoering van de actielijst. In de onderstaande documenten een beknopt overzicht van de acties en behaalde duurzame resultaten.