Voordelen

Het Nieuwe Draaien
  • bespaart kosten op brandstof en onderhoud
  • is beter voor milieu door lagere uitstoot van CO2, Nox en fijnstof
  • werkt comfortabeler
Delen via

Gedrag & Bewustwording

Een van de belangrijke pijlers van de Green Deal Het Nieuwe Draaien is het trainen van het bouwpersoneel in brandstofefficiënt werken met mobiele werktuigen. Op basis van praktijkervaringen levert toepassing van HND voor bedrijven een brandstofbesparing van gemiddeld 10% op. Dit is milieuwinst en kostenbesparing.

Onder de vlag van de Green Deal worden op het vlak van training en educatie bijvoorbeeld de volgende acties ontplooid:

  • uitrol van meer trainingen Het Nieuwe Draaien onder machinisten en ander (bouw)personeel dat te maken heeft met bediening en inzet van mobiele machines
  • (door)ontwikkelen van bestaande trainingen Het Nieuwe Draaien
  • ontwikkelen van Het Nieuwe Draaien train-de-trainerprogramma’s
  • certificering van Het Nieuwe Draaien trainingen
  • opname van Het Nieuwe Draaien in de mbo-kwalificatiestructuur, als onderdeel van opleidingen van de toekomstige generatie machinisten.

Erkende Trainers Het Nieuwe Draaien

Trainingen die gegeven worden door erkende trainers kwalificeren voor de maatregellijst van de CO2-prestatieladder. Deze trainers zijn gekwalificeerd conform de criteria in de Richtlijn voor Het Nieuwe Draaien. Hierin zijn criteria vastgelegd voor de inhoud van een opleiding Het Nieuwe Draaien, de kwalificaties van de trainer en de eindtoets. Deze gecertificeerde bedrijven en trainers zijn opgenomen in het Trainregister Het Nieuwe Draaien.

Voor een overzicht van erkende Het Nieuwe Draaien trainers en trainbedrijven verwijzen we u hier naar erkende aanbieders.
De erkende trainbedrijven zijn materieelleveranciers  en opleiders met kennis van en toegang tot producttechnische informatie voor brandstofefficiënte en veilige bediening van mobiele werktuigen. Deze bedrijven en hun trainers zijn door BMWT gecertificeerd voor Het Nieuwe Draaien. Deze erkenning kwalificeert voor de maatregellijst van de CO2-prestatieladder.

Afgelopen maart 2016 is de eerste lichting trainers Het Nieuwe Draaien erkend. De groep groeit nog steeds.


Ook erkend trainer worden? 

Opleiders die zich willen laten certificeren kunnen daarvoor een aanvraag indienen bij BMWT.