Voordelen

Het Nieuwe Draaien
 • bespaart kosten
 • is beter voor het milieu
 • werkt comfortabeler
Delen via

Het Nieuwe Draaien

Onder Het Nieuwe Draaien wordt in deze Green Deal verstaan:

 • een brandstof- en milieubesparende werkstijl, werkuitvoering en werkaanpak van mobiele werktuigen; onder mobiele werktuigen vallen onder andere graafmachines, bouwmachines, dumpers, shovels, groentechniek machines, landbouwtrekkers en andere mobiele landbouwwerktuigen;
 • inzet van energiezuinige mobiele werktuigen;
 • verduurzaming van het materieelpark;
 • onderhoud van het materieel conform fabrieksspecificaties en;
 • toepassing van brandstoffen, waaronder bio-brandstoffen en (semi) elektrische aandrijflijnen, die leiden tot minder uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht en tot klimaatwinst (verder: duurzame brandstoffen).

Samengevat is Het Nieuwe Draaien brandstof- en milieubesparend werken met mobiele werktuigen in de grond-, weg- en waterbouw én land-, tuinbouw en groentechniek.

Tips voor machinisten om Het Nieuwe Draaien toe te passen vind je hier: Tips machinisten en werkvoorbereiders grondverzet

Waarom Het Nieuwe Draaien?

Zowel in de landbouw als de grond-, weg- en waterbouw worden grote hoeveelheden brandstof gebruikt. Dat zorgt voor hoge kosten en milieuvervuiling. Mobiele werktuigen in de bouwnijverheid[1] zoals graafmachines, bulldozers en mobiele werktuigen in de landbouw[2] zoals tractoren stoten tezamen ruim 2 Megaton (2 miljoen kilo) CO2 uit op jaarbasis. Tezamen zijn de mobiele werktuigen in de bouw en landbouw verantwoordelijk voor bijna 8% van de CO2-uitstoot door het totale wegverkeer.

Het Nieuwe Draaien heeft een brandstof besparend effect, leidt tot CO2-reductie en lagere uitstoot van andere schadelijke emissies.

Het Nieuwe Draaien – mens, machine, techniek en omgeving

Bij Het Nieuwe Draaien gaat het om de wisselwerking tussen mens, machine en omgeving gericht op een slimme en energie-efficiënte voorbereiding en uitvoering van werk.

Mens

De chauffeur, machinist of operator, die belast is met het bedienen van het mobiele werktuig heeft een grote invloed op de milieuprestatie van de machine. De wijze van besturen – ofwel ‘draaien’ op de machine – heeft direct effect op de mate van brandstofverbruik én op de uitstoot van uitlaatgassen.

Machinisten die slim en zuinig draaien, dragen direct bij aan een betere luchtkwaliteit en een gezonder milieu.

Enkele Het Nieuwe Draaien tips met direct milieuvoordeel zijn:

 • Kies de juiste instelling behorend bij de klus: De Eco stand is voor de meeste werkzaamheden voldoende.
 • Voorkom stationair draaien
 • Nog niet aan werk? Machine uit!
 • Werk zoveel mogelijk gelijkmatig en anticipeer op de situatie.

Machine(techniek)

De machine(techniek) is ook van grote mate bepalend voor de milieuprestatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Machinekeuze en keuze. Kies de juiste soort machine en uitrustingsstuk voor het type grondsoort en passend bij de omstandigheden. Houd daarbij onder meer rekening met benodigde grootte (vermogen) en type aandrijving.
 • Correct en tijdig onderhoud. Door goed onderhoud te doen kan ook een besparing worden gerealiseerd. Een goed onderhouden machine is efficiënter en heeft een lagere off-time. Zorg voor tijdig en correct onderhoud van de machine door de technische dienst en voor periodieke veiligheidskeuring door gecertificeerde keurmeesters.
 • Aanschaf energie-efficiënt materieel. Daarnaast gaat Het Nieuwe Draaien ook over aanschaf van energie-efficiënt materieel en onderhoud van materieel.
 • Bandenkeuze. De hoogte, breedte, soort profiel en bandenspanning zijn bepalend voor de trekkracht van de grondverzetmachine. Een machine met verkeerd gekozen banden zal minder trekkracht/snelheid geven waardoor het verbruik hoger zal zijn.

Omgeving

De omgeving – inclusief de organisatie daarvan – waarin de chauffeur, machinist of operator moet functioneren, heeft een grote invloed op de milieuprestatie. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de organisatie op het werk (slimme efficiënte routekeuze, terreinindeling en opstelling met als doel brandstof-efficiënte uitvoering van het werk);
 • het soort werk, activiteit, de ondergrond en de weersomstandigheden en:
 • het commitment vanuit het management voor Het Nieuwe Draaien.
 • Het management dient structureel en regelmatig Het Nieuwe Draaien onder de aandacht te brengen van het personeel bijvoorbeeld tijdens toolboxmeetings of door het personeel een training Het Nieuwe Draaien te laten volgen.

[1] Werktuigen met een verbrandingsmotor. Hieronder vallen bijvoorbeeld (wegen)bouwmachines, mobiele kranen en bulldozers.
[2] Werktuigen met een verbrandingsmotor, inclusief werktuigen van verhuurbedrijven die in de landbouw werkzaam zijn