Voordelen

Het Nieuwe Draaien
  • bespaart kosten
  • is beter voor het milieu
  • werkt comfortabeler
Delen via

Doel Green Deal Het Nieuwe Draaien

Door het keteninitiatief Green Deal Het Nieuwe Draaien streeft de GWW- en Agri sector naar het reduceren van de CO2-uitstoot door mobiele werktuigen in het grondverzet en de groensector.

Doel

Vermindering van de gemiddelde uitstoot van CO2 (naar reductie met 10% gedurende de looptijd van deze Green Deal), NOx (naar een reductie van 15%) en fijnstof door mobiele werktuigen in de bouw en landbouw .

Doelstellingen

De Green Deal partijen willen dit realiseren via de volgende operationele doelstellingen:

  • Verankeren van HND als vakmanschapsnorm in opleidingen voor scholieren in het middelbaar beroepsonderwijs.
  • Training en educatie van HND onder machinisten op mobiele werktuigen.
  • Verbeteren van het meet- en monitoringsinstrumentarium van brandstofgebruik en luchtverontreinigende emissies en toepassing daarvan in de praktijk.
  • Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen.
  • Ontwikkelen van beleid en regelgeving gericht op verduurzaming van mobiele werktuigen. 
  • Verbreden en versterken van communicatie over HND.

Meer informatie: zie ‘Over de Green Deal