Voordelen

Het Nieuwe Draaien
  • bespaart kosten
  • is beter voor het milieu
  • werkt comfortabeler
Delen via

Over de Green Deal Het Nieuwe Draaien

Waarom?

Zowel in de grond-, weg- en waterbouw, vastgoed als in de agrarische sector worden grote hoeveelheden brandstof gebruikt door mobiele werktuigen.

Mobiele werktuigen in de bouwnijverheid – zoals graafmachines, bulldozers – en mobiele werktuigen in de landbouw – zoals tractoren – stoten tezamen ruim 2 Megaton CO2 uit op jaarbasis.

Deze machines leveren een bijdrage van 8% aan de CO2-uitstoot van het verkeer in Nederland. Daarnaast leveren mobiele werktuigen een bijdrage van 12% aan de totale NOx-uitstoot en 8% aan de fijnstof uitstoot van het Nederlandse verkeer (bron: CBS Statline). Zowel in binnenstedelijk als landelijk gebied levert dit geluids- en stankoverlast en gezondheidsproblemen op.

Doel Green Deal

Vandaar dat bedrijfsleven, brancheorganisaties, overheden, kennisinstellingen en milieuorganisaties de handen ineen slaan om de CO2-uitstoot door mobiele werktuigen te verlagen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Op 26 mei 2016 ondertekenden daarom  28 organisaties uit de publieke en private sector de Green Deal Het Nieuwe Draaien.

In de Green Deal staan afspraken om de komende 4 jaar te werken aan reductie van de gemiddelde uitstoot van CO2, NOx en fijnstof door mobiele werktuigen.

Hiermee geven de partijen ook invulling aan de afspraken in het SER-Energieakkoord om Het Nieuwe Draaien en duurzame groei te stimuleren.

Tekst Green Deal Het Nieuwe Draaien

Projectorganisatie

De aangesloten partners hebben zich georganiseerd in projectorganisatie bestaande uit een stuurgroep, programmabureau en werkgroepen. Iedere werkgroep neemt afspraken uit de Green Deal voor haar rekening. Het programmabureau is belegd bij branchevereniging BMWT.