Voordelen

Het Nieuwe Draaien
  • bespaart kosten op brandstof en onderhoud
  • is beter voor milieu door lagere uitstoot van CO2, Nox en fijnstof
  • werkt comfortabeler
Delen via

Over Green Deals

Afspraken met Rijk over duurzaamheid

Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen. Die andere partijen zijn bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. De Green Deal helpt om duurzame plannen uit te voeren. Bijvoorbeeld voor energie, klimaat, water, grondstoffen, biodiversiteit, mobiliteit, biobased economy, bouw en voedsel. Green Deals bieden bedrijven, burgers en organisaties een laagdrempelige mogelijkheid om samen met de overheid te werken aan groene groei.
In een Green Deal probeert de overheid knelpunten weg te nemen bij duurzame plannen. De overheid helpt op verschillende manieren:
  • Het Rijk kan zich inzetten om wet- en regelgeving aan te passen. Op die manier kan het Rijk bijvoorbeeld de administratieve lasten voor bedrijven terugdringen.
  • Soms treedt de Rijksoverheid op als bemiddelaar. Bijvoorbeeld om organisaties bij elkaar te brengen of onderhandelingen vlot te trekken.
  • De Rijksoverheid kan bedrijven helpen om nieuwe markten voor duurzame technologie te ontginnen. Bijvoorbeeld door bedrijven te helpen om buitenlandse markten te betreden (‘groene handelsmissies’).
Meer informatie over Green Deals vindt u op de website van de Rijksoverheid.