Gemeente Utrecht: naar zero-emissie mobiele werktuigen

Het Nieuwe Draaien Partnernieuws
5 juli 2019

Gemeente Utrecht: 030-gesprek emissieloze mobiele werktuigen
Op 25 juni vond op initiatief van Gemeente Utrecht een ‘030-Gesprek’ plaats. Een bijeenkomst om de impact terug te brengen van mobiele werktuigen op luchtkwaliteit. Victor Everhardt, wethouder van Gemeente Utrecht met Milieu & Emissieloos Vervoer in portefeuille, benadrukte het belang van betrokkenheid van de markt bij de klimaatplannen. Gemeente Utrecht wil uiterlijk 2030 naar een emissieloze binnenstad. En dat betekent ook emissieloze mobiele werktuigen. De bijeenkomst was een groot succes met als resultaat tal van haalbare en realistische suggesties.

Impact mobiele werktuigen: op de 2e plaats in emissiecijfers
Terwijl buiten de temperatuur was opgelopen naar 36 graden, verzamelden de deelnemers zich op de 21e verdieping van het Gemeentelijk Stadskantoor in hartje Utrecht. Van waaruit ruim uitzicht over de stad en haar talrijke bouwactiviteiten. Mooi voor de groei van de stad, maar al de mobiele werktuigen nodig voor de bouw leveren ook uitstoot. En niet zo’n klein beetje ook. Royal HaskoningDHV heeft onderzoek gedaan naar de veroorzakers van luchtvervuiling in de stad. Daaruit bleek dat de uitstoot van mobiele werktuigen op de tweede plaats staat als het gaat om oorzaken van ongezonde lucht in Utrecht.

Werken aan gedrag, techniek en brandstoffen
Na de opening en kennismakingsronde gaf Albert Lusseveld, programma manager BMWT in een presentatie nader commentaar op doel en achtergrond van de Green Deal Het Nieuwe Draaien. ‘Van het huidige materieelpark valt circa 40% van de graafmachines en wielladers onder emissieklasse Stage IIIa en IIIb. Die kunnen niet van vandaag op morgen afgeschreven worden. Daar ligt een enorme potentie voor emissiereductie door toepassing van transitiebrandstoffen, als noodzakelijk tussenstap naar zero-emissie. Maar denk ook aan training en educatie om efficient werken met materieel te stimuleren. Dat levert met gemak 8-10% brandstofbesparing en emissiereductie’.

De Gemeente Utrecht is partner in de Green Deal Het Nieuwe Draaien. ‘En dat heeft haar geïnspireerd om gedrag, techniek en brandstoffen als startpunt voor deze inspiratiesessie te kiezen’, zo lichtte projectmanager van Gemeente Utrecht Sophie Gunnink toe. Maar Gemeente Utrecht legt de lat hoog en focust op realisatie van een zero-emissie binnenstad in 2030. De deelnemers werd gevraagd om daarin mee te denken: welke reductiemaatregelen zijn haalbaar en realistisch én op welke termijn? Met als resultaat een set aan maatregelen die de Gemeente verder helpt in het vormgeven van duurzaam inkoop- en tenderbeleid voor de inzet van duurzaam werkmaterieel op weg naar zero-emissie in 2030.

Brede vertegenwoordiging sector
Wat zeker bijdroeg aan het succes van de bijeenkomst was een brede vertegenwoordiging van de sector. Er was een breed pallet van private en publieke partijen aanwezig. Denk aan bouwbedrijven, aannemers, brandstofleveranciers, gemeenten, opleiders en brancheverenigingen BMWT en VVT. Dit leverde waardevolle input doordat elke partij eigen zienswijze en ervaring inbracht op vlak van mogelijkheden en onmogelijkheden rond de inzet en gebruik van duurzaam werkmaterieel. De bedrijven zelf denken bijvoorbeeld aan een fundamenteel andere kijk op het bouwproces. Door innovatieve werktechnieken, nieuwe bouwmethoden waarmee efficienter gewerkt wordt en brandstofreductie behaald. Maar ook de toepassing van transitiebrandstoffen – vooral voor bestaande stage III materieel – staat hoog op de agenda. Brandstoffen zoals HVO en GTL zijn veelal compatibel voor direct gebruik in werkmaterieel. Daarmee kan de uitstoot van fijnstof en NOx flink verlaagd worden. En bedrijven staan zeker open voor investeringen in nieuwe zero-emissie machines, mits technisch bewezen en voldoende beschikbaar. De aanschafprijs is veelal 20-30% hoger dan vergelijkbare dieselaangedreven machines. De voorwaarde dat opdrachtgevers zich ook langetermijn commiteren aan opdrachtnemers, geeft hen net dat ene zetje om te investeren in vervanging van ouder ‘vervuilender’ materieel voor innovatief zero-emissiematerieel.

Vervolg
Deze sessie krijgt vervolg. De Gemeente wil zo de markt betrokken houden om samen te werken aan reële tendereisen aan duurzaam werkmaterieel op weg naar een emissieloze zone in 2030.

Voorbeeldaanpak Gemeente Utrecht
De aanpak van Utrecht om pro-actief marktpartijen vóóraf te betrekken voor beleidsvorming, verdient navolging. De aanwezige bedrijven gaven hun waardering te kennen dat de Gemeente als opdrachtgever in een vroeg stadium opdrachtnemers actief betrekt voor input.

Op de hoogte blijven van deze berichten, meld je hier aan.

Onze partners

Wij werken trots samen met deze organisaties