Testimonials

Lees hier meer over enkele ervaringen van mensen en organisaties met Het Nieuwe Draaien.

"Voor ons is deelname aan de bovengenoemde werkgroep zeer waardevol. De deelnemers bestaan uit leveranciers, overheid en machinegebruikers, waardoor wij waardevolle kennis opdoen over de grondverzetmachine branche met alle bijbehorende aspecten over de inzet van de machines. De machines die gebruikt worden in de sector maken nog zeer veel stationaire uren. Dat zijn niet alleen onnodige kosten voor de eigenaar van de machine, maar veroorzaken ook onnodige emissie."
Jeroen Soepnel, Marketing Manager
Webasto Thermo & Comfort Benelux
"
Wij zijn ontzettend blij met de toetreding tot de Green Deal Het Nieuwe Draaien. Voor ons snijdt het mes aan meerdere kanten. Wij willen graag onze steen bijdragen om de verduurzaming van bouwmachines te gaan versnellen. Als leverancier van de Hybrid PTO horen wij vanuit onze klantengroep vaak de vraag over hoe hun investering bijdraagt aan het MVO ondernemen en hoe hun investering wordt erkend door de landelijke- en lokale overheid. Met de toetreding aan de Green Deal Het Nieuwe Draaien willen wij een antwoord gaan geven op deze vragen
"
René Wierda, Directeur
Wierda Hybrid Technologies B.V.
"GKB gelooft in duurzaam ondernemen. Daarvoor nemen we als bedrijf diverse duurzame maatregelen om de uitstoot van het materieelpark te beperken. Het Nieuwe Draaien past daar perfect bij. Daarom hebben wij de machinisten en chauffeurs door Aeres Tech laten trainen in Het Nieuwe Draaien. Hiermee zetten we stappen naar een duurzamere bedrijfsvoering!"
Martijn Kraaijeveld Hoofd Materieelbeheer
GKB Groep
"Landheer Infra BV is per 1 juni 2017 toegetreden als partner tot de Green Deal Het Nieuwe Draaien. Toetreding tot de Green Deal Het Nieuwe Draaien past bij onze MVO-doelstellingen die Landheer Infra in concernverband samen met Wegenbouwverhuur Brabant BV heeft gesteld. Reden hiervoor was en is het besef dat door slimme inzet van mobiele werktuigen we een bijdrage kunnen leveren aan een lagere CO2-footprint van onze bedrijven en een lagere milieudruk op luchtverontreiniging in onze projecten. Door deelname aan het keteninitiatief Green Deal Het Nieuwe Draaien geven we invulling aan onze MVO-ambities én onze doelstellingen vanuit de CO2-prestatieladder waar we sinds oktober 2015 voor gekwalificeerd zijn."
Martin Lebeau
Landheer Infra B.V.
"Voor Roelofsen BV betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen: werken aan duurzaam ondernemen en kansen benutten om beter voor onze mensen, het milieu en de maatschappij te zorgen.  In mei 2017 zijn de medewerkers op HND-training geweest bij Pon Equipment in Almere. Dat levert brandstofbesparing en is goed voor het milieu en de portemonnee. Het nuttige is daar wel met het aangename gecombineerd!"
Roelofsen BV Machineverhuur & Grondwerken
S. Roelofsen
"In onze bedrijfsvoering is oog voor het milieu belangrijk en daarom zijn we gecertificeerd voor niveau 3.0 van de CO2-Prestatieladder. Daarom willen we onze machinisten up-to-date houden met mogelijkheden om de CO2-uitstoot van machines te verminderen. Dat is goed voor het milieu maar ook voor de besparing op kosten voor brandstof en onderhoud. De HND-training van Aeres Tech en BMWT heeft onze machinisten de juiste kennis en vaardigheden gegeven om brandstof-efficiënt te werken."
Directeur Peter van Hennik
Van Hennik te Zuidland
"
Als Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, kortweg VDAB, leiden wij jaarlijks een 150-tal bouwplaats- machinisten op. Naast het technisch en het veiligheidsaspect besteedt VDAB ook veel aandacht aan het milieu. VDAB heeft al haar instructeurs als erkende trainers in ‘Het Nieuwe Draaien’ opgeleid.
Bij VDAB heeft het concept HND de opleiding " bouwplaatsmachinist" naar een nog doelgerichter niveau getild. Al onze oefeningen in ál onze basisopleidingen zijn aangepast naar HND filosofie onder begeleiding van Dick Kroesbergen, erkend HND-trainer. HND heeft de potentie om als maatstaf door te gaan in het streven naar het hoogst haalbare rendement gekoppeld aan een laag brandstofverbruik. HND lost alle verwachtingen ruimschoots in!
"
Karel van Britsom (instructeur) en Kristof Waelkens (vakexpert)
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
"Begin 2017 hebben onze kraan- en shovelmachinisten de cursus Het Nieuwe Draaien gevolgd. In het belang van constante zorg om ons leefklimaat, en de wil om een milieuvriendelijke manier van werken na te streven, investeert Westra in duurzaam werken met mobiele machines. Het Nieuwe Draaien is daar bij uitstek geschikt voor!"
Mathijs Westra
M. Westra B.V. Franeker