Oplevering eindrapportage Green Deal Het Nieuwe Draaien

Het Nieuwe Draaien Partnernieuws
6 juli 2020

Afgelopen 26 mei was het 4 jaar geleden dat op de TKD 28 organisaties de Green Deal Het Nieuwe Draaien ondertekenden met als doel emissiereductie door mobiele werktuigen.

Gaandeweg de programmaperiode groeide het aantal partners uit naar 34 partijen waarvan rond de 80 betrokkenen gewerkt hebben aan bijna 100 actiepunten op het gebied van educatie, materieel, techniek, brandstoffen, meten & monitoren en beleid. In de loop van deze periode is reductie van uitstoot door mobiele werktuigen in de bouw, infra en groensector steeds meer in de schijnwerpers komen te staan waaraan de GD-HND een grote bijdrage heeft mogen leveren. Er zijn flinke stappen gezet in verduurzaming van inzet en gebruik van werkmaterieel.

Op 2 juli is het eindrapport opgeleverd. Het rapport en bijlagen zijn openbaar te verkrijgen.

Op 14 juli verschijnt tevens een magazine.

Onze partners

Wij werken trots samen met deze organisaties